streda 21. septembra 2011

Zmeny na mape sveta

Počiatky koloniálneho systému
Portugalsko- od 15. stor. postupovalo smerom na juh po pobreží Afriky, budovalo základne a v roku 1498 dosiahlo Indiu a rozšírili svoj vplyv v JV Ázii (Macao- kolónia). Zmluvou z Tordesillas v r. 1494 si so Španielskom rozdelili sféry vplyvu tzv. pápežským poludníkom (46 30´z.d.) a zmluvou zo Zaragozy ho predĺžila na druhú pologuľu. V 16. stor. založili v Južnej Amerike kolóniu Brazília. Portugalci mali tvrdý prístup k domorodému obyvateľstvu, bolo likvidované za účelom budovania plantáží. Brazília získala nezávislosť v roku 1822.
Španielsko- vďaka plavbe Kolumba do Ameriky (1492-1493) ovládli Španieli Strednú a časť Južnej Ameriky. Po plavbe F. Magalhaesa obsadzovali Tichomorie- Filipíny.  Hlavným záujmom bolo zlato a drahé kovy. Španieli vo veľkom migrovali do svojich kolónií až došlo k vzniku hispano-americkej kultúry. Vplyvom oslabovania postavenia Španielska v Európe postupne stratilo vplyv aj v kolóniách a v 19. stor. stratilo všetky svoje kolónie na území Ameriky.
Holandsko- obsadzovalo predovšetkým Karibik, malo niekoľko základní v Indii a hlavne v Indonézii- Holandská východná India. V Afrike založili kolóniu Kapsko, v Amerike Nový Amsterdam (1613, dnešný NY). 
Anglicko- koloniálna expanzia bola spočiatku v rukách súkromných spoločností (Britská východoindická spoločnosť), hlavným cieľom bola India, prenikli do vnútrozemia a eliminovali vplyv iných kolonizátorov. V Amerike sa sústredili na oblasť Severnej Ameriky, 1607 založili prvú osadu Jamestown (Virgínia), v roku 1620 puritáni založili kolóniu Nové Anglicko. Početní prisťahovalci decimovali pôvodné indiánske obyvateľstvo. V roku 1776 vyhlásilo nezávislosť 13 britských kolónií a vznikli USA. Briti sa zamerali na Austráliu- 1788 založili trestaneckú kolóniu. Británia sa stala najsilnejšou mocnosťou so silnou ekonomickou základňou (rozvoj priemyslu)
Francúzsko-vybudovalo základne v Afrike, obsadili ostrovy v Karibiku, v Južnej Amerike, presadzovali sa najmä v Kanade (1608 Quebec). Udržiavali s domorodcami priateľské vzťahy, obchodovali s kožušinami, mali málo kolonistov.
Rusko- rozširovalo pole pôsobnosti po súši smerom na Sibír až k Aljaške (Ruská Amerika), obsadené územia sa stávali priamo súčasťou Ruska


Vrchol koloniálneho systému
Rozvojom priemyslu (priemyselná revolúcia) boli potrebné nové zdroje nerastných surovín a nové odbytištia tovarov. Záujem sa preniesol do Ázie a Afriky.
V 80. rokoch 19. stor. boli stanovené sféry vplyvu v Afrike. Budovala sa infraštruktúra k náleziskám nerastných surovín a k plantážam. Investíce prevýšili zisky a kolónie sa stali vecou prestíže. 
Veľká Británia- bola najväčšou mocnosťou, dôležitá bola Britská India (textilný priemysel- export), v Číne mali Honkong, v Malajzii Singapur. V Južnej Afrike v Búrskych vojnách vybojovali územie a vytvorili Juhoafrickú úniu. V severnej Afrike obsadili Egypt a Suezský prieplav.
Francúzsko- kolonizovali Alžírsko, časť Tichomoria a kolónie boli otázkou prestíže.
Nemecko- malo kolónie v Afrike (Togo, Kamerun, Namíbia) ale stratili ich po 1. sv. vojne.
USA- kúpili v r. 1867 Aljašku od Ruska, obsadili Havajské ostrovy, Filipíny, Guam, Portoriko a posilnili vplyv na Kube.


Obdobie dekolonizácie
po 2. svetovej vojne boli koloniálne mocnosti vyčerpané, USA a ZSSR boli proti vytváraniu kolónií.
Veľká Británia nemala silu riešiť miestne konflikty, preto v roku 1947 opustila Indiu.Snažili sa vytvoriť z kolónií "sesterské krajiny" v rámci Commonwealthu. V 60. rokoch získavali postupne nezávislosť africké krajiny. V týchto vznikali spory medzi domorodými obyvateľmi navzájom,ale aj medzi bielymi osadníkmi a černochmi (apartheid v JAR). Poslednou opustenou britskou kolóniou bol Honkong v r. 1997.
Francúzsko si chcelo udržať kolónie aj po 2. sv. vojne. Viedli boje vo Vietname (1945-1954), a v Alžírsku. V roku 1960 rýchlo dekolonizovali svoje africké kolónie (rok Afriky), ktoré upadli do vnútornej krízy a dlho sa zmietali vo vnútorných nepokojoch.
USA sa vzdali väčšiny svojich území.
Vytvorenie Severnej a Južnej Kórei, vojna  1949-1953 (MASH)
1952 obsadenie autonómneho Tibetu Čínou.
Vojna vo Vietname- zjednotenie Južného a  Severného Vietnamu ako komunistickej krajiny.
1948- vznik štátu Izrael, ktorý v r. 1967 po vojne rozšíril svoje územie.

Prelom 20. a 21. storočia
rozpad komunistického bloku v r. 1989-1990- rozpad Československa, ZSSR, zjednotenie Nemecka
rozpad Juhoslávie
1993 vznik Eritrei
2006 nezávislosť Čierna Hora
2011 Južný Sudán


Podľa: Gurňák, Blažík, Lauko: Úvod do politickej a regionálnej geografie, UK, Bratislava, 2002
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára