piatok 23. marca 2012

Južná Amerika

FG charakteristika
Guayanská (stolové hory-Roraima) a Brazílska vysočina
nížiny: Orinocká (Llanos), Amazonská, Laplatská
plošina Gran Chaco, Patagónska plošina
Andy- 50činných sopiek, najvyššia Aconcagua (6958 m)
rieky na západe. krátke s prudkým spádom, na východe vodnaté: Orinoco, Amazonka+ prítoky, Paraná
jazero Titicaca, lagúna Maracaibo
klíma: tropická, subtropická a mierna, výšková stupňovitosť
tropické dažďové pralesy
vlhké savany- llanos vo Venezuele, campos v Brazílii
krovinaté savany
trávnaté stepi- pampy
listnaté a zmiešané lesy, púšte a polopúšte (Atacama)
Galapágy

HG charakteristika
indiáni, mestici, černosi, kreoli
prevažuje katolícke náboženstvo, v Suriname a Guyane hinduizmus- obyvatelia z Indie

nízka hustota zaľudnenia, najviac na pobreží Atlantiku- Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro
vysoký prirodzený prírastok
Francúzska Guyana- európske kozmické centrum- európsky kozmodrom

Andské štáty
poľnohospodárstvo, chov lamy alpaky, rybolov značné nerastné suroviny- zlato, striebro, meď- Chile, Venezuela-ropa, guano, akučuk
Venezuela
rozloha:912 050km2
počet obyv.: 28 047 938
hl. mesto: Caracas
Hugo Chaves
Kolumbia
rozloha: 1 138 910 km2
počet obyv.: 45 239 079
hl. mesto: Bogota
pestovanie kávy koky, obchod s drogami, Gabriel Garcia, Marquez, Shakira
Ekvádor
rozloha: 283 561km2
počet obyv.15 223 680
hl. mesto: Quito
hl. mesto leží takmer na rovníku
Peru
rozloha:1 285 216km2
počet obyv.: 29 549 517
hl. mesto: Lima
mestá Inkov-Machu Picchu a Cuzco
Bolívia
rozloha:1 098 581km2
počet obyv.: 10 290 003
hl. mesto: La Paz a Sucre
plošina Altiplano, pomenovaná po Simonovi Bolívarovi
Chile
rozloha: 756 102 km2
počet obyv. 17 067 369
hl. mesto: Santiago
pestovanie vína, diktátor Augusto Pinochet, liadok (čo to je?), Atacama

Laplatské štáty
Argentína
rozloha: 2 780 400 km2
počet obyv. 42 192 494
hl. mesto:Buenos Aires
priaznivé prírodné podmienky (úrodná pôda, reliéf, podnebie), dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ropa, striebro, uhlie
pampy- pestovanie pčenice a kukurice na export, ryža,s trukoviny, ovocie a vinič, dobytkárska veľmoc
Evita Peronova, Diego Maradona
Uruguaj
rozloha: 176 215 km2
počet obyv. 3 316 328
hl. mesto:Montevideo
Paraguaj
rozloha: 406 752km2
počet obyv. 6 541 591
hl. mesto:Asuncion

Brazília

rozloha: 8 514 877 km2
počet obyv. 205 716 890
hl. mesto: Brazilia- "umelo" vybudovaná
popredný producent nerastných surovín: železná ruda, bauxit, mangán, urán, drahé kamene, ložiská ropy na pobreží, hydroelektrárne
južná Brazília- káva, pomaranče,kakao, cukrová trstina, sója, chov hovädzieho dobytka, ovce, kone
ťažba dreva
portugalčina, veľmi vysoký prirodzený prírastok
Sao Paulo, Rio de Janeiro (Corcovado a  socha Krista, karneval), Belo Horizonte, Manaus, Belem
technický lieh do automobilov
výroba dopravných prostriedkov
devastácia pralesa, nielen ničenie prírody, ale aj narúšanie spôsobu života pôvodných indiánskych kmeňov
futbal

Guyanská oblasť
Guyana

rozloha: 214 969 km2
počet obyv. 741 908
hl. mesto:Georgetown
Surinam
rozloha: 163 820km2
počet obyv. 560 157
hl. mesto:Paramaribo


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára