nedeľa 20. mája 2012

Oceány

svetový oceán sa delí na 5 oceánov, moria a zálivy.
moria- medziostrovné, okrajové, vnútrozemské (vedieť príklady)
Tichý oceán- 47 % rozlohy svetového oceána, najhlbšie miesto Mariánska priekopa (10 924m), hospodársky využívaný- rybolov a lov veľrýb, atómové pokusy
Atlantický oceán- najhlbšie miesto Portorická  priekopa, intenzívne dopravné využitie, ťažba nerastných surovín v okrajových moriach, vyčerpané rybolovné obasti
Indický oceán- chudobnejšie oblasti rybolovu, málo dopravne využívaný, dôležitý Perzský záliv
Severný ľadový oceán- zaľadnený, po roztopení ľadovca sa predpokladá hospodárske využitie
Južný oceán- od r. 2000, ohraničený 60st. j.g.š., morský prúd Západný príhon oddeľuje vody od ostatných oceánov

využitie: doprava, zdroj potravy (rybolov, prečo je viac rýb v chladných vodách?) a surovín, energia- prílivové elektrárne, pitná voda- odsoľovanie, "smetisko", pirátstvo
teritoriálne vody: pás mora pri brehu, ktorý je súčasťou daného štátu, 3- 12 námorných míľ podľa dohody (Island až 200 míľ- rybolov)
výlučné ekonomické zóny: max 200 míľ do hĺbky max 200m- využívanie prírodných zdrojov

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára