streda 3. októbra 2012

Európa- HG charakteristika

viac ako 710 mil obyvateľov, vo väčšine krajín nízky prirodzený prírastok
vysoký počet migrantov predovšetkým do západnej a severnej Európy z Ázie a Afriky (prečo?)
hustota osídlenia nerovnomerná, v priemere 70 ob/km2
75% obyvateľov žije v mestách, Moskva, Londýn, Paríž, súmestia  Randstadt, Porúrie, Hornosliezska oblasť

Národnostné zloženie

slovanská jazyková skupina: Rusi, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Slováci, Bielorusi, Bulhari, Chorváti, Macedónci, Slovinci
germánska jazyková skupina: Nemci, Angličania, Holanďania, Švédi, Rakúšania, Flámi, Dáni, Nóri, Islanďania
románska jazyková skupina: Francúzi, Taliani, Španieli, Rumuni, Portugalci, Katalánci
keltská jazyková skupina: Íri, Walesania, Škóti, Bretónci (hovoria ale väčšinou anglicky alebo francúzsky)
baltská jazyková skupina: Lotyši, Litvania
ugrofínska jazyková skupina: Fíni, Estónci, Laponci, Kareli, Mordvania, Komijci
nezaradené: Gréci, Albánci, Baskovia

Náboženská štruktúra

množstvo náboženstiev a náboženských skupín vplyvom historického vývoja a prisťahovalectva
judaizmus
islam
kresťanstvo:
Kresťanstvo možno rozdeliť na dva základné smery (tradičné a reformované):
Tradičné kresťanské smery:
Katolicizmus (latinského, byzantského, arménskeho ... obradu)
Pravoslávie
Východné apoštolské cirkvi
môžu sa sem zaradiť aj napr.: Starokatolícka cirkev, ruskí stavoverci, Anglikánska cirkev
Reformované (protestantské) kresťanské smery:
Evanjelická cirkev
Cirkvi luteránskej reformácie
Cirkvi kalvínskej reformácie
Cirkvi radikálnej reformácie – anabaptizmus a baptizmus
Pietizmus
Metodizmus
Evanjelikálne hnutie
Pentekostálne a charizmatické hnutie
Cirkvi učeníckej tradície
Adventisti siedmeho dňa (podľa: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo)
sekularizácia- najmä vo Francúzsku (bližšie: http://poznamkygeografia.blogspot.sk/2011/11/zakaz-nabozenskych-prejavov.html)

Hospodárstvo Európy

jedno z najrozvinutejších, veľké regionálne rozdiely
európsky banán: od Veľkej Británie, cez Benelux, východné Francúzsko, západné Nemecko a Švajčiarsko do severného Talianska
významné oblasti: východné Španielsko- južné Francúzsko- severné Taliansko
Dánsko- východné Nemecko- Česko- juhozápadné Poľsko- východné Rakúsko- Slovensko- Maďarsko
vo východnej časti od Petrohradu cez Moskvu po východnú Ukrajinu

Politické usporiadanie

krajiny EU:27 (vedieť vymenovať)
od roku 1995 schengenský systém- zrušenie hraničných bariér- nepatria sem Spojené kráľovstvo, Írsko, Cyprus, Rumunsko, Bulharsko, ale patria aj nečlenovia EU- Švajčiarsko, Nórsko, Island
mena euro od 2002- používa sa v Portugalsku, Španielsku, Malta, Grécko, Cyprus, Rakúsko, Slovensko, Fínsko, Benelux, Taliansko, Francúzsko, Írsko, Slovinsko, Nemecko
po dohode ju používajú aj nečlenovia EU: Vatikán, San Marino, Monako. bez dohody Čierna Hora, Kosovo, Andorra

okrem EU

krajiny rovnako vyspelé, ale vstúpiť odmietli: Švajčiarsko, Island, Nórsko
krajiny, ktoré by perspektívne vstúpiť chceli: Chorvátsko, Macedónsko, Albánsko, Srbsko a Čierna Hora....
krajiny východnej Európy: Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina

forma vlády:

monarchie: 11: Nórsko, Švédsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Andorra, Španielsko, Monako, Lichtenštajnsko, Vatikán (teokracia)
prezidentské republiky: Francúzsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Fínsko

podľa: Tolmáči a kol: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKU Harmanec, 2009

Čeman: Európa, zemepisný atlas, Mapa Slovakia, 2005


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára