piatok 9. decembra 2011

Slovensko- obyvateľstvo

Slovenská republika

5 440 078 obyvateľov. Podiel žien na celkovom počte tvoril 51,4%. k 30.6.2011


Prirodzený pohyb
natalita 11,3 (2009), 11,1 (2010)
východné Slovensko, Orava, Kysuce 15
západné, južné Slovensko menej ako 10
mortalita 9,8 (2009), 9,8 (2010)
severné a východné Slovensko pod 9
južné Slovensko viac ako 11

prirodzený prírastok 2009: 1,5
2001-2003 záporný- prirodzený úbytok

Mechanický pohyb
v r.2009 pribudlo na 1000 obyvateľov 0,8 obyvateľa, najviac sa sťahovalo na západné Slovensko
zahraničnou migráciuo v r. 2010 + 3383 osôb


Celkový prírastok 2009 2,3

Stredná dĺžka života  ženy 78,7 rokov, muži 71,3 rokov
vekové skupiny (2010):
predproduktívna(0-14) 15,28 %
produktívna(15- 64) 72,34 %
poproduktívna (65+) 12,38 %


Veková a pohlavná štruktúra obyvateľov SR (2008)

Národnosti (2001)
Slovenská 85,8 %
Maďarská 9,7%
Rómska 1,7 %

Náboženská štruktúra (2001)
bez vyznania 13 %
rímskokatolíci 68,9 %
evanjelická augsburského vyznania 6,9 %
gréckokatolícka 4,1 %
reformovaná kresťanská 2,0%

Ekonomická aktivita obyvateľov
r. 2009 40,7 % aktívnych
služby 64,1 %
priemysel 23,7 %
stavebníctvo 8,2 %
poľnohospodárstvo 4,0%


Nezamestnanosť
12,46 v r. 2010
Bratislavský kraj 4,63 %
Nitriansky kraj 11,76 %
Trenčiansky kraj 9,51 %
Trnavský kraj 8,17 %
Žilinský kraj 10,86 %
Banskobystrický kraj 18,86 %, okresy: Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec
Prešovský kraj 17,75 %
Košický kraj 16,78 % okres: Rožňava
podľa:www.statistisc.sk
Lauko, Tolmáči, Gurňák: Geografia pre 3.ročník, VKU Harmanec 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára