piatok 18. mája 2012

Nitriansky kraj

7 okresov- Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, Levice, Šaľa, Nové Zámky, Komárno
reliéf: Podunajská nížina (Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina)- štrky, štrkopiesky, pahorkatiny-spraše
Považský Inovec(893 m n.m.), Tríbeč- jadrové
Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Burda- sopečné
klimatická oblasť: teplá, pri Štúrove- najteplejšia oblasť SVK
vodstvo: Váh, Nitra, Žitava, Hron, Sikenica, Ipeľ, Štiavnica, Krupinica
vodná nádrž Duchonka
termálne vody: Komárno, Podhájska, Diakovce, Patince, Štúrovo, Margita-Ilona- kúpaliská, stolové vody Santovka a Slatina
pôdy: fluvizeme, čiernice, černozeme, hnedozeme, luvizeme, pseudogleje, kambizeme
rastlinstvo: dubové lesy, bukové lesy
CHKO: Ponitrie, Dunajské Luhy, Štiavnické vrchy
14 NPR, 34PR, 18 prírodných pamiatok, 53 historických parkov, Arborétum Mlyňany 2300 druhov cudzokrajných rastlín
obyvateľstvo a sídla:
počet ob.: 705 661 (2009)
hustota: 111 ob/km2
klesá počet obyvateľov: PP -1,85 promile, migračný prírastok 0,56 promile
národnosti: slovenská 70,1 %, maďarská 27,6%, rómska 0,7 %
87 % veriacich, 77,2 % rímskokatolícka, reformovaná 4,9 %- hlavne v oblastiach s maďarským obyvateľstvom
354 obcí- najviac v okr. LV (89), najmenej v okr. SA (13)
Nitra (83 tis.ob), Nové Zámky (40 tis), Komárno, Levice, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce

Hospodárstvo
poľnohospodárstvo: pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, repka olejná, krmoviny, zelenina, vinohradníctvo
priemysel: jadrová elektráreň Mochovce, tehelňa Zlaté Moravce, pivo Hurbanovo, chemický- výroba hnojív Šaľa, elektrotechnický Nitra, energetické strojárstvo Tlmače, papierensko-celulózový Štúrovo, svietidlá Nové Zámky, obuvnícky Komárno, priemyselné parky Nitra-sever, Vráble, Levice-Géňa
školstvo
Nitra. univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Archeologický ústav SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV
Komárno: Univerzita Jánosa Selyeho
doprava: Dunaj, železnica, R1
cestovný ruch
kúpaliská (viď vyššie)
kultúrne pamiatky: Nitra: centrum, hrad, kalvária, Agrokomplex- výstavisko
Brhlovce: skalné obydlia
Komárno: hviezdicová pevnosť, námestie Európy
most Márie Valárie medzi Štúrovom  Ostrihomom


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára