nedeľa 22. apríla 2012

Trenčiansky kraj

9 okresov- Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Považská Bystrica, Púchov
reliéf: severné výbežky Podunajskej pahorkatiny, Považské podolie, Hornonitrianska kotlina, Javorníky, Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina- flyšové pohoria
malé Karpaty, Strážovské vrchy, považský Inovec, Tríbeč, Žiar- jadrové
Vtáčnik- sopečné
bradlové pásmo- výrazné v Súľovských vrchoch (Veľký a Malý Manín), Biele Karpaty (Vršatecké bradlá)
podnebie: teplá, mierne teplá a chladná klimatická oblasť
vodstvo: Váh, Nitra, Myjava, Vážska kaskáda( Nosice), štrkoviská, Zelená voda
pôdy: hnedozeme a luvizeme, fluvizeme a čiernice, kambizeme, rendziny
rastliny: listnaté bukové a dubové lesy
CHKO: Biele Karpaty, Kysuce, Malé Karpaty, Strážovská vrchy, Ponitrie
obyvateľstvo a sídla:
cca 599 tis.obyv, hustota 133,1 ob/km2- nerovnomerne rozmiestnené
počet obyvateľov stagnuje, až mierne klesá, prirodzený prírastok - 0,36 promile (2009), celkový - 1,08promile (2009)
národnosti: 97,3 % slovenská, česká 1%
náboženská štr.: 71,9 % rímskokatolícka cirkev, evanjelické augsburského vyznania na Myjave, bez vyznania 14,4% (2001)
276 obcí, 18 miest- najväčšie: Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom
kopaničiarske osídlenie v oblasti Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov

Hospodárstvo:
poľnohospodárstvo: technické plodiny a olejniny
ťažba nerastných surovín: hnedé uhlie: Nováky, Handlová
stavebné suroviny: Ladce, Čachtice
strojárstvo: Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Stará Turá
chemický a gumárenský priemysle: Nováky, Púchov
zredukovanie odevnej (Púchov) a obuvníckej výroby (Partizánske)
energetika: Zemianske Kostoľany, vodné elektrárne na Váhu
priemysel stavebných hmôt: Ladce, Nemšová
doprava: hlavný ťah cez Považie. D1, modernizácia železnice, podrozvinuté prepojenie mimo hlavného ťahu
Trenčín: najmenšie krajské mesto (56 tis. ob), sústreďujú sa služby, Univerzita Alexandra Dubčeka

Cestovný ruch
obmedzený zimný CR, rekreačné strediská pri vodných plochách (Zelená Voda, Nitrianske Rudno)
kultúrne pamiatky: hrady (Trenčín), zámky: Bojnice, zrúcaniny: Beckov, Čachtice, Topoľčiansky hrad, Uhrovec, kaštieľ a park v Brodzanoch
rodný dom L. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci
festivaly: Pohoda Trenčín, Zelená Voda
kúpele: Trenčianske Teplice, Bojnice, Nimnica
ZOO Bojnice
chalupárstvo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára