utorok 17. apríla 2012

Trnavský kraj

7 okresov- Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica
reliéf(a nerastné suroviny): Podunajská nížina (riečne štrky, tehliarske suroviny)- Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina- Trnavská pahorkatina
Záhorská nížina(ropa, zemný plyn, lignit)- Borská nížina, Chvojnická pahorkatina
Dolnomoravský úval a Biele Karpaty (flyšové)
Mmalé Karpaty- jadrové, ťažba vápenca a dolomitu
Považský Inovec- jadrové
klimatická oblasť: teplá, priemerná ročná 10 C, zrážky 500-600mm, medzi Trnavou a Sládkovičovom najsuchšie miesto na SVK 500mm/ročne
nižšie pohoria: mierne teplá, 6-7C, 700-800mm
rieky: Dunaj a Malý Dunaj, Váh, Morava
vodné nádrže: Gabčíkovo, Sĺňava, Kráľová
pôdy: černozeme, hnedozeme, luvizeme, v pohoriach kambizeme a rendziny
CHKO: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Záhorie, Dunajské luhy

Obyvateľstvo a sídla
počet ob: 561 525- najmenší
134 ob/km2, najhustejšie na Podunajskej nížine
prirodzený prírastok 0,07 promile (2009)
migračný 2,77 promile
národnosť: slovenská 73,9%, maďarská 23,7% (DS, GA), česká 0,9% (Skalica), rómska 0,6%
náboženská štruktúra: 86% veriacich (2001), rímskokatolíci 78,2 %, evanjelici augsburského vyznania 4,4 %, reformovaná cirkev 2,2%
251 obcí z toho 16 miest (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Dunajská Streda, Senica, Sereď, Galanta, Skalica, Šamorín, Holíč)

Hospodárstvo
hospodársky rozvinutý, dobre rozvinutá infraštruktúra
poľnohospodárstvo: chov hydiny, ošípaných, chov hov. dobytka
obilniny: pšenica, jačmeň, kukurica, cukrová repa, slnečnica, repka, zelenina
vínna réva, ovocie
priemysel: jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice a  hydroelektráreň Gabčíkovo
PSA Citroen Peugeot
ložiská Skalica, oprava vozňov v Trnave
elektrotechnika: Samsung Galanta
potravinársky: Figaro (Trnava), slad (Trnava), škrob (Boleráz), trvanlivé pečivo a šumivé víno (Sereď)
chemický: Chemolak Smolenice, umelé vlákna(Senica), lieky (Hlohovec)
drôtovňa hlohovec, nábytok (Trnava), Grafobal (Skalica)
3 univerzity ( Trnavská U., U. Cyrila a Metoda, Technická U), Stredoeurópska vysoká škola (Skalica)
železnica, 2 diaľnice, letisko

Cestovný ruch
kúpeľníctvo: Piešťany, Smrdáky
termálne kúpaliská Veľký Meder, Dunajská Streda, Vincov les, Gabčíkovo
Malé Karpaty- jaskyňa Driny, rekreačné strediská Javorník, Buková, Dobrá Voda
Šaštín- pútnické miesto
pamiatková rezervácia Trnava
Smolenický zámok, kaštiele v Dolnej Krupej, Moravanoch a Hlohovci
Malokarpatská vínna cesta


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára