pondelok 26. marca 2012

Bratislavský kraj

najmenší na Slovensku- 8 okresov- BA I-V, Malacky, Pezinok, Senec
regióny: Záhorie, Bratislava a okolie, Malokarpatský región

reliéf:Malé Karpaty: jadrové pohorie- žuly, kryštalické bridlice, vápence a dolomity, Devínska brána
Podunajská nížina: treťohorné sedimenty a spraše
náplavový kužeľ Žitný ostrov
Záhorská nížina: viate piesky a duny
najnižší bod: výtok Dunaja z územia kraja (130 m)
najvyšší bod: veľký Javorník (594 m)
klíma: teplá klimatická oblasť, Malé Karpaty: mierne teplá klimatická oblasť
vodstvo: povodia riek Morava, Dunaj, Váh, Malý Dunaj
Žitný ostrov, vodné dielo Gabčíkovo, štrkoviská
pôdy: hnedozeme a černozeme, luvizeme, kambizeme, rendziny, fluvizeme, čiernice
zvyšky dubových lesov, lužné lesy, borovicové lesy, bučiny
CHKO Dunajské luhy, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty

obyvateľstvo a sídla
622 706 (31.12.2009)
kladný prirodzený aj mechanický prírastok
veľké rozdiely v rámci kraja (BA I úbytok, okolité obce prírastok- suburbanizácia)
pestrá národnostná štruktúra- slovenská, maďarská, česká
náboženstvo: bez vyznania 24,9 %, rímskokatolícke, evanjelické....
7 miest: BA (431 tis), Pezinok (22tis), Malacky (18 tis), Senec (16 tis), Stupava, Modra, Sv. Jur

hospodárstvo
poľnohospodárstvo: obilniny, repka olejná, hydina, ošípané, pestovanie zeleniny, Malokarpatská vinárska oblasť
priemysel:  chemický: Slovnaft, automobilový: VW, potravinársky: Kraft Foods Slovakia, Rajo, Palma-Tumys, polygrafický
školstvo: UK, EU, STU, VŠ ekonómie a manažmentu, BISLA, SZU, VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, VŠMU, VŠVU, Akadémia policajného zboru
doprava: uzol, D1, D2, D4, letisko, nákladný a osobný prístav
 
cestovný ruch

kultúrno-historické pamiatky- Bratislavský hrad, Devín, historické centrum mesta
Zoo, botanická záhrada
Pezinok, Modra
športové podujatia- Čunovo
letná turistika a športy

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára