utorok 13. marca 2012

Pokyny k vypracovaniu prezentácie na GEO SR

prezentácia MUSÍ obsahovať nasledovné body:

okresy, ktoré do oblasti patria
rozloha
počet obyvateľov

Prírodné pomery:
geomorfologické celky
geologická stavba
nerastné suroviny
rieky, jazerá, významné pramene
národné parky, CHKO

humnánna geografia
obyvateľstvo: národnostná a náboženská štruktúra
veková štruktúra
dôležité mestá, čo sa v nich nachádza
priemysel-  významné podniky
poľnohospodárstvo
kroj

Cestovný ruch- pamiatky, prírodné a kultúrne zaujímavosti, festivaly......

ak prezentácia nebude obsahovať všety body, za každý chýbajúci sa známka znižuje o stupeň
prezentácie idú po poradí, ako sú na zozname
3A, MA začína v utorok 20.3.

zdroje:
databáza RegDat
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=96 

Atlas krajiny Slovenskej republiky
http://geo.enviroportal.sk/atlassr/


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára