štvrtok 8. septembra 2011

Odporúčané zdroje k referátom

Bateman, G., Egan, V. (1999) Encyklopedie Zemepis sveta, Columbus Praha
Kolektív (2003) Lexikón zemí, Fortuna Print, Praha
Korec, P. Zubrický, G.(1996) Krajiny Zeme, 1. 2. Bratislava


wikipedia.org
zemepis.sk
encyklopedia.sme.sk
cia.gov/library
google.com

časopisy Lide a Zeme
Forbes
Geo
Geografia
Zemepis sveta

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára