štvrtok 8. septembra 2011

zoznam tém na referát z regionálnej geografie

Štát/oblasť
Nemecko
Alpské štáty
Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Francúzsko
Benelux
Veľká Británia a Írsko
Severná Európa
Španielsko a Portugalsko
Taliansko
Balkán I.
Balkán II.
Rusko
Východná Európa
Austrália
Severná Afrika
Východná Afrika
Západná a stredná Afrika
Južná Afrika
USA
Kanada
Stredná Amerika
Karibik
Brazília
Laplatská oblasť
Andská oblasť
India
Južná Ázia
JV Ázia
Čína
Japonsko

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára