utorok 15. novembra 2011

Benelux (Filip Korec, 4B)
Benelux je zoskupenie, dnes hospodárska únia, štátov Belgicko, Holandsko a Luxembursko.
Založené bolo v roku 1947, kedy vstúpila do platnosti Beneluxská colná únia. Táto únia bola v
roku1960 nahradená hospodárskou úniou .
Beneluxský parlament vznikol v roku 1955 (po 21 poslancov z parlamentu Holandska a Belgicka, 7
poslancov z parlamentu Luxemburska).

Belgicko
Rozloha: 30 528 km2
Počet obyvateľov:10.47 mil (2011)
Hlavné mesto: Brusel (1,892 mil)
Forma vlády: parlamentná monarchia, kráľ Albert II.
Mena:euro
Susedné štáty: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Luxemburgsko
Najvyšší bod: Botrange 694 m n.m.
Najnižší bod: Severné  more 0 m n m
Časti: : flámsky hovoriace Flámsko na severe, frankofónne Valónsko na juhu a Brusel –dvojjazyčné
hlavné mesto, kde je úradným jazykom francúzština aj flámčina. Vo východnej časti krajiny žije
malá komunita asi 70 000 ľudí, ktorí hovoria po nemecky.
HDP:37 800 USD na ob. (2010)

FG charakteristika

Má tri hlavné zemepisné regióny: pobrežné planiny na severozápade, centrálnu plošinu v strede
krajiny a Ardenskú vysočinu na juhovýchode. Pobrežné planiny sú tvorené najmä piesočnými
dunami a poldrami. Poldre sú časti krajiny, ktoré ležia pod hladinou mora a sú od neho chránené
hrádzami, alebo ďalej vo vnútrozemí poľami, ktoré sú odvodnené kanálmi. Centrálna plošina leží
ďalej vo vnútrozemí. Je to rovná, pomaly sa dvíhajúca oblasť s mnohými úrodnými údoliami,
zavlažovaná mnohými kanálmi. Tretí región Arden, je hornatejší ako predchádzajúce. Je to husto
zalesnená kamenistá plošina, ktorá sa ťahá do severného Francúzska. Práve v tomto regióne
môžeme nájsť väčšinu voľne žijúcich živočíchov.
Obyvateľstvo

Natalita 10,06 na 1000 ob.
mortalita 10.57 na 1000 ob.
Predproduktívna 15,9%
produktívna 66,1%
poproduktívna 18 %(2011)
Vierovyznanie (2001)
Rímskokatolíci 75%
iní vrátane protestantov: 25 %

Národnosť
Flámi 58 %, Valóni 31%, iné 11%

Urbanizácia 97%
Brusel, Antverpy

Hospodárstvo
Husto zaľudnené Belgicko sa nachádza v srdci jedného z najpriemyselnejších regiónov sveta.
Belgicko bolo prvou krajinou kontinentálnej Európy, v ktorej sa odohrala priemyselná
revolúcia začiatkom 19. storočia.
Po 2. svetovej vojne sa začal rýchlo rozvíjať chemický a petrochemický priemysel. V 80. a 90.
rokoch sa ekonomické centrum krajiny posunulo na sever do Flámska a v súčasnosti sa tam
koncentruje priemysel Belgicko má otvorenú ekonomiku. Má postavenú kvalitnú infraštruktúru
prístavov, vodných ciest, železníc a diaľnic, ktorá ju spája s ekonomikami svojich susedov.
Antverpy sú druhým najväčším európskym prístavom. Ako jedna zo zakladajúcich krajín Európskej
únie podporuje rozširovanie právomocí európskych inštitúcií pre lepšie prepojenie členských
ekonomík. Belgická ekonomika je silno orientovaná na zahraničný obchod, pričom časť s neho
tvoria tovary z vysokou pridanou hodnotou K najvýznamnejším exportným artiklom patria
automobily, potraviny, brúsené diamanty, železo, oceľ, textil, plasty a ropné výrobky.výroba
čokolády a piva.Antverpy- brúsenie diamantov
Významné osobnosti
van Eyck, Hieronymus Bosch, Pieter Paul Rubens

Holandsko

Rozloha: 41 543 km2
Počet obyvateľov:16 847 007 mil (2011)
Hlavné mesto: Amsterdam  (1,044 mil)
Forma vlády: parlamentná monarchia, kráľovná Beatrix
Mena:euro
Susedné štáty: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Luxemburgsko
Najvyšší bod: Mount Scenery 862 m n.m.v Karibiku- Holandské Antily, priamo v Holandsku Vaalserberg 322 m n.m.
Najnižší bod: Zuidplaspolder -7 m
Časti: 12 provincií
HDP: 40,300 USD na ob. (2010)

FG charakteristika
Holandsko je nížinnou krajinou, pričom väčšina krajiny tvorí rovina. Hornatá krajina sa nachádza
iba v strede krajiny a na juhovýchodnom výbežku krajiny, kde vrásnením vznikli menšie hornaté
vyvýšeniny. Najvyššie položeným bodom Holandska je vrch Vaalserberg, ktorý sa nachádza v
nadmorskej výške iba 322,7 m.Vyše tretina územia Holandska leží nižšie ako je hladina mora. Bez
dún (ich maximálna výška nepresahuje 57m) a pobrežných hrádzí by časť Holandska zaliali vody
Severného mora, Rýna, Másy a Šeldy. Medzi najväčšie holandské rieky patrí Rýn, ktorý tečie z
Nemecka a jeho ďalšie prítoky, vrátane riek Waal a Lek; Rieky sú prepojené početnými kanálmi,
ktoré zabezpečujú lodnú dopravu.V západnej a severnej časti Holandska sa nachádza niekoľko
menších jazier. Väčšina veľkých prírodných jazier bola vysušená v snahe získať ďalšiu pôdu. V
rámci obnovy riečnej delty a vysušením Zuiderského mora vznikli početné nové sladkovodné
jazerá, pričom najväčšie z nich je Ijselské jazero.
V Holandsku prevláda oceánske podnebie, ktoré je príznačné pre krajiny západnej a severnej
Európy.
Vo vnútrozemí sa často objavujú hmly a vanie silný vietor. Na pobreží sa často vyskytujú búrky, ktoré môžu spôsobiť záplavy. Iba šesť dní v roku je v Holandsku bezvetrie. Vďaka absencii prírodných bariér akými sú napr. pohoria sa klíma v jednotlivých častiach Holandska líši iba nepatrne.

Obyvateľstvo
Natalita 10,06 na 1000 ob.
mortalita 10.57 na 1000 ob.
Predproduktívna 17%%
produktívna  67.4%
poproduktívna 15.6 %(2011)
Vierovyznanie (2006)
Rímskokatolíci 30%
protestanti 20%
moslimovia 5.8%
Národnosť
Holanďania 80.7%, EU 5%, Indonézania2.4%, Turci 2.2%, Surinamci 2%, Maročania 2%
Urbanizácia 83%
Amsterdam, Rotterdam, Haag
Hospodárstvo
Holandsko je otvorená ekonomika s obmedzenými štátnymi zásahmi od 80. rokov. Je 16. najväčšou
ekonomikou na svete podľa HDP na obyvateľa. Základom holandského hospodárstva je priemysel,
obchod a doprava, určitú rolu hrá aj poľnohospodárstvo. Z priemyselnej produkcie je dominantným
spracovateľský priemysel, chemický priemysel, spracovanie ropy a ťažba zemného plynu (Shell) a
elektrotechnický priemysel (Philips). Finančným a obchodným centrom Holandska je Amsterdam,
Amsterdamská burza (AEX, dnes súčasťou Euronextu) je jedna z najstarších búrz na svete. V
Holandsku platí mena euro, ktorá nahradila gulden 1. januára 2002. Vďaka svojej geografickej
polohe sa Holandsku darí v obchode a v doprave, v Rotterdame sa nachádza druhý najväčší prístav
na svete- Europort.
Významným exportným artiklom Holandska sú kvety. Amsterdam je centrom obchodovania s
diamantami.

Významné osobnosti- kultúra
Holandsko je známe tradíciou maliarskeho umenia. Flámski a holandskí maliari 15. až 17. storočia
Napríklad Peter Paul Rubens, Rembrandt Van Rijn sú sucastou kultúrno-historického pokladu
Holandska.
V neskoršej dobe našlo Holandsko maliarského génia v osobe Vincenta Van Gogha. Harry Mulisch
bol holandský spisovateľ a esejista.Holandskú kultúru dneška poznačuje silná tradícia kultúrnej
tolerancie a liberalizmu. Holandsko patrí v rámci svetovej úrovne k strediskám elektronickej
hudobnej scény. Holandskí dídžeji patria k najpopulárnejším dídžejom v žánroch elektronickej
hudby ako techno, trance, house a v ďalších kategóriach elektronickej tanečnej hudby. Medzi
najznámejších predstaviteľov patria okrem iného Armin van Buuren, Tiesto a Angerfist.

Luxembursko
Rozloha: 2,586 km2
Počet obyvateľov: 503 302 (2011)
Hlavné mesto: Luxemburg (90 tisl)
Forma vlády: parlamentná monarchia
Mena:euro
Susedné štáty: Francúzsko, Nemecko, Belgicko
Najvyšší bod:Buurgplaatz 559 m
Najnižší bod: rieka Mosel 133 m
Časti: 3 dištrikty (okresy)
HDP: 82,600USD na ob. (2010)

FG charakteristika
Tretina severnej časti znama ako "Oesling", a je súčasťou oblasti Arden. Je pokryta kopcami a
nízkymi pohoriami. Táto oblasť je riedko osídlená, s jediným mestom (Wiltz) s populáciou viac ako
štyri tisíckyľudí. Južné dve tretiny krajiny, sa nazývaju "Gutland", a sú viac osídlene ako Oesling.
Gutland je členitý a môže byť rozdelený do 5 geografických subregiónov. Údolie Mosely je
najnižšie položené miesto oblasti.”Red land” na juhu a juhozápade krajiny tvoria priemyselné
centrum a nachádzajú sa tu najväčšie mestá v Luxembursku.Hranice medzi Luxemburskom a
Nemeckom tvoria tri rieky: Moselle, Sauer. Luxembursko má oceánske podnebie, s vysokými
zrážkami, najmä v lete.
Obyvateľstvo
Natalita 11.69 na 1000 ob.
mortalita 8.48 na 1000 ob.
Predproduktívna 18.2%
produktívna 66.9 %
poproduktívna 14.9 %(2011)
Vierovyznanie (2000)
Rímskokatolíci 87%
iné (vrátane židov, moslimov) 13
Národnosť
Luxemburčania  63.1% ,Portugalci 13.3%, Francúzi 4.5%, Taliani 4.3%, Nemci 2.3%,
Urbanizácia 85%
Luxemburg
Hospodárstvo
Luxembursko je stabilný stat, s vysokými príjmami, s miernym rastom ekonomiky, nízkou infláciu
a nízkou nezamestnanosťou. Priemyselný sektor, ktorý bol ovládaný až 1960 zeleziarstvom, sa
rozšíril o chemický, gumársky priemysel. Služby a najmä banky a ďalšie finančné exporty, tvoria
väčšinu ekonomického výkonu. Luxembursko je po USA druhým najväčším investicnym centrom z
ktorých najvýznamnejšie je privátne bankové centrum.
Poľnohospodárstvo je založene na malych rodinných farmách. Vznikli tu aj viaceré vinohradnícke
oblasti. Luxembursko má obzvlášť blízke obchodné a finančné vzťahy s Belgickom a Holandskom,
a ako člen Európskej únie sa teší výhodam otvoreného európskeho trhu. Luxembursko má najvyššiu
HDP na obyvateľa na svete, najvyšší index ľudského rozvoja, a 4. najvyššie ocenenie v index
kvality života.
Významné osobnosti- kultúra
Luxemburg bol zatienený kultúrou svojich susedov, ale nakoľko bolo hlboko poľnohospodárskou
krajinou, udržalo sa tu niekoľko ľudových tradícií. Je tu niekoľko pozoruhodných múzeí, väčšinou
sa nachádzaju v hlavnom meste. Medzi ne patrí: Národné múzeum histórie a umenia (MNHA).
Národné múzeum vojenskej histórie (MNHM) v Diekirch je obzvlášť známe pre svoje znázornenie
bitky v Ardenách. Mesto Luxemburg samo je na zozname svetového dedičstva UNESCO, na
základe historického významu jeho opevnenia. Krajina ma niekoľko medzinárodne uznavanych
umelcov, vrátane maliara Théo Kerga, Josepha Kuttera a Michela Majerusa, rovnako ako fotografa
Edwarda Steichena. Luxembursko bolo prvé mesto menovane Európskym hlavným mestom kultúry
dvakrát. Prvýkrát v roku 1995.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára