štvrtok 24. novembra 2011

Opakovanie na písomku z regionálky I.

1. Na aké časti sa delí ČR?
2. Vymenuj 3 najväčšie mestá v ČR
3. Ktoré odvetvia potravinárskeho priemyslu v ČR považuješ za najznámejšie
4. Čím sa vymyká náboženská štruktúra ČR priemeru Európy?
5. Aký typ hraníc prevláda v ČR a čím je tvorený?
6. Vymenuj najvýznamnejšie rieky Maďarska
7. Čo je pusta?
8. Ktorá vinohradnícka oblasť Maďarska je najznámejšia?
9. Vymenuj významné centrá cestovného ruchu v Maďarsku
10. Aké je štátne zriadenie Švajčiarska?
11. Čo by si ako podnikateľ zo Švajčiarska najradšej dovážal, aby si dobre zarobil?
12. Ktorými jazykmi môžeš komunikovať vo švajčiarskych úradoch?
13. S ktorými štátmi susedí Rakúsko?
14. Ktoré zdroje energie Rakúsko nevyužíva?
15. V akom rakúskom pohorí sa najviac lyžuje?
16. Vymenuj najväčšie nemecké automobilky
17. Ktorý politik Nemecka je v súčasnosti najznámejší?
18. Z ktorého štátu je v Nemecku najviac prisťahovalcov?
19. Ktoré 3 miesta by si chcela/a navštítiť v Poľsku
20. Ktorá náboženská skupina je majoritná v Poľsku?
21. Ktorá oblasť Poľska je priemyselne najrozvinutejšia?
22. Ktorá rieka vytvára hranicu s Nemeckom a Poľskom?
23. Aké štátne zriadenie je v štátoch Beneluxu?
24. Čo sú to poldre?

Upozorňujem, že na teste môžu byť aj iné otázky, nestačí sa naučiť len odpovede na vyššie uvedené.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára