streda 30. novembra 2011

Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody na Slovensku

V súčasnosti v SR máme 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí (CHKO), národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky, chránené prírodné areály.

Národné parky Slovenska:
Tatranský NP
Pieninský NP
NP Nízke Tatry
NP Slovenský raj
NP Malá Fatra
NP Poloniny
NP Muránska planina
NP Slovenský kras
NP Veľká Fatra

Chránené krajinné oblasti
Vihorlat
Malé Karpaty
Východné Karpaty
Horná Orava
Biele Karpaty
Štiavnické vrchy
Poľana
Kysuce
Ponitrie
Záhorie
Strážovské vrchy
Cerová vrchovina
Latorica
Dunajské luhyPôvodné pralesy s charakterom pralesa: Pavda (Veľká Fatra), Skalná Alpa (Veľká Fatra), Ďumbier (Nízke Tatry), Turková (Nízke Tatry), Nefcerka (Vysoké Tatry), Veľká stonožka (Muránska planina), Dobročský prales a Klenovský vepor (Veporské vrchy)
Endemit: rastlina alebo živočích, ktoré sa prirodzene vyskytujú len na 1 mieste na Zemi. Karpatské endemity: lykovec muránsky, poniklec slovenský, lomikameň trváci, ometlina smutná

glaciálny relikt: rastliny a živočíchy, ktoré sa po ustúpení ľadovej doby zachovali vo vyšších nadmorských výškach( limba, dryádka osemlístková, kamzík, svišť, tetrov)

výškové stupne rastlinstva podľa učebnice :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára