streda 30. novembra 2011

Opakovanie na písomku Slovensko I.

1. Ktoré činitele ovplyvňujú charakter podnebia Slovenska?
2. Čo je teplotný gradient a ako sa prejavuje?
3. Vymenuj klimatické oblasti a zaraď do nich mestá-Bratislava, Nitra, Poprad, Košice
4. Kedy a kde bolo namerané teplotné maximum a minimum v SR?
5. Vymenuj prítoky rieky Váh.
6. Aký režim odtoku majú Váh,Ipeľ, Hron?
7. Ako vznikli plesá, vymenuj 3.
8. Uveď príklad na hradené jazero
9. Na ktorej rieke leží Oravská priehrada, Palcmanská Maša, Starina, Zemplínska Šírava?
10. Na ktorej rieke Slovenska je postavených najviac priehrad?
11. Vymenuj 3 minerálne pramene a 3 kúpele
12. Ktoré pôdne typy SR sú najúrodnejšie?
13. Ktoré pôdne typy vznikli v zaplavovaných územiach?
14. Čo je glaciálny relikt+ 2 príklady
15. Čo je endemit+ 2 príklady
16. Ktorý výškový stupeň bol odlesnený a je využívaný na poľnohospodárstvo?
17. V akej výške je u nás horná hranica lesa?
18. Vymenuj národné parky SR
19. Aké iné stupne ochrany poznáme?
20. Vymenuj CHKO.

otázky slúžia na opakovanie, nezaručujem, že presne tieto budú na písomke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára